Author

01/11/2022

ม.มหิดล ค้นพบแนวทางใหม่ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของวัสดุฉลาด เพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม และช่วยประหยัดทรัพยากรโลก

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล ร่วมพลังผลิตบัณฑิตไอทีรองรับเทคโนโลยี AI ตามนโยบายพัฒนาสู่ประเทศนวัตกรรม

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล CMMU เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล เสนอระบบใหม่โลจิสติกส์เวชภัณฑ์ไทย รวมเส้นทางขนส่ง – บริหารจัดการด้วย AI กู้วิกฤติพลังงานโลก

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล ค้นพบยีนบ่งชี้ผื่นแพ้ยารุนแรงทางผิวหนัง เตรียมผลักดันเข้าโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย – หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล คืนรอยยิ้มให้ผู้ป่วยหลอดเลือดดำขอดไทย สร้างสรรค์นวัตกรรม “ถุงน่องทางการแพทย์” แนวใหม่

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล ส่งเสริม “เกษตรไทยหัวใจอินทรีย์” ออกแบบใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลูกสมุนไพรและทำการเกษตรปลอดภัย

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล ห่วงเยาวชนไทย “ติดกับดักทางจริยธรรม” ในโลกยุคเมตาเวิร์ส

ให้คะแนน
01/11/2022

ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดลค้นพบวิธีตรวจเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในขั้นตอนเดียว เตรียมประยุกต์ใช้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์ เพื่อพัฒนาสาธารณสุขไทย ผลงานอาจารย์นักวิจัยระดับเวิร์ลคลาส

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล เปิดตัวนวัตกรรม “กล่องนับเข็มผ่าตัด (MU Needle Box) แม่นยำสูง โดยไม่ต้องพึ่ง AI

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล แนะคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยีสำคัญที่การใช้

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล เตือนพฤติกรรมเนือยนิ่งจากวิกฤติ COVID-19 เสี่ยงโรคซาร์โคเพเนีย (Sarcopenia) สูญเสียมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย

5/5 - (1 vote)
4.7/5 - (4 votes)