ม.มหิดล ส่งเสริม “เกษตรไทยหัวใจอินทรีย์” ออกแบบใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลูกสมุนไพรและทำการเกษตรปลอดภัย
01/11/2022
ม.มหิดล ค้นพบยีนบ่งชี้ผื่นแพ้ยารุนแรงทางผิวหนัง เตรียมผลักดันเข้าโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย – หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
01/11/2022

ม.มหิดล คืนรอยยิ้มให้ผู้ป่วยหลอดเลือดดำขอดไทย สร้างสรรค์นวัตกรรม “ถุงน่องทางการแพทย์” แนวใหม่

ไม่มีใครอยากถูกพันธนาการด้วยวัตถุใดๆ ก็ตามที่ทำให้ร่างกายรู้สึกอึดอัดทรมาน แม้แต่การสวมถุงน่องรัดๆ ในผู้ที่ต้องยืน หรือเดินนานๆ เพื่อลดอาการหลอดเลือดดำขอด

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์ อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “หลอดเลือดดำขอด” เกิดจากการทำงานผิดปกติของหลอดเลือดดำ นอกจากมักพบในที่ผู้ต้องยืนหรือเดินนานๆ แล้ว โดยพบมากในผู้สูงวัย ซึ่งเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดดำที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย

โดยปกติแล้ว เลือดจะไหลจากปลายขาขึ้นสู่หัวใจ แต่ในรายที่หลอดเลือดดำทำงานผิดปกติ ทำให้เลือดดำไหลย้อนทางลงสู่ขา ทำให้ขาปวดเมื่อย ขาบวม เป็นตะคริวได้ ไปจนถึงในรายที่มีอาการรุนแรงซึ่งพบได้จากผิวหนังที่มีสีคล้ำ และผิวหนังแข็ง รวมถึงเป็นแผลหลอดเลือดดำที่รักษาได้ยาก

การรักษาประกอบไปด้วย การพันขา หรือ สวมถุงน่องรักษาหลอดเลือดดำ แต่ปัญหาที่พบ คือ ถุงน่องโดยทั่วไปใส่ยาก ไม่เหมาะกับผู้มีอาการหลอดเลือดดำขอดที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน

โดยผู้มีอาการหลอดเลือดดำขอดที่มีอาการไม่รุนแรง ควรใส่ถุงน่องที่มีแรงดัน 20 – 30 มิลลิเมตรปรอท ในขณะที่ในรายที่มีอาการรุนแรง ควรใส่ถุงน่องที่มีแรงดัน 30 – 40 มิลลิเมตรปรอท นอกจากนี้ถุงน่องที่ผลิตจากต่างประเทศมักมีราคาแพง และมีความหนา ไม่เหมาะกับประเทศไทยที่มีอากาศร้อน

จากประสบการณ์ตรงของ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์ ในการรักษาผู้ป่วยอาการหลอดเลือดดำขอดมาอย่างยาวนาน จนได้สร้างสรรค์นวัตกรรม “ถุงน่องทางการแพทย์” แนวใหม่ขึ้น ดำเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

จุดเด่นของนวัตกรรม คือ การใช้วัสดุที่ทำมาจากผ้าที่มีความยืดหยุ่น และประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งสามารถระบายความร้อนระหว่างการใส่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังออกแบบให้สามารถใส่และถอดได้ง่าย เพียงยึดตามแนวแถบ ไม่จำเป็นต้องสวมใส่ผ่านข้อเท้า ทำให้ผู้ป่วยใส่และถอดง่ายกว่าถุงน่องรักษาหลอดเลือดดำที่มีขายตามท้องตลาด

นอกจากนี้  “ถุงน่องทางการแพทย์” ที่คิดค้นขึ้นนี้ คาดว่าเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ จะสามารถจำหน่ายเป็นคู่ ในราคาคู่ละเพียง 2,000 บาท หรือคิดเป็นข้างละเพียง 1,000 บาท โดยมีราคาที่ถูกกว่า “ถุงน่องทางการแพทย์” ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศถึงประมาณ 8 เท่า โดยที่ต่างประเทศจำหน่ายเป็นข้าง ในราคาข้างละถึงประมาณ 8,000 บาท

แม้ยังจะต้องผ่านการทดสอบและปรับปรุงคุณภาพจนกว่าจะทำให้มั่นใจว่า ได้  “ถุงน่องทางการแพทย์” ที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยไทย แต่คงไม่นานเกินรอ หากจะทำให้ผู้ป่วยกลับมายิ้มได้ และสามารถบำบัดรักษาจนไร้พันธนาการได้ในที่สุด

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

1.LINE TODAY 16-6-65 https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/8nV0VkV?utm_source=copyshare

LINE TODAY 18-6-65 https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/5yV5aay?utm_source=copyshare

2.นสพ.สยามรัฐ 16-6-65 หน้า 9 https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2022-6-16-2.pdf

3.นสพ.ไทยโพสต์ 15-6-65 หน้า 7 https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2022-6-15-2.pdf

4.เมดิคอลไทม์ 13-6-65 http://medi.co.th/news_detail41.php?q_id=1013

5.ThaiPR.NET 13-6-65 https://www.thaipr.net/education/3201134

6.RYT9.COM 13-6-65 https://www.ryt9.com/s/prg/333034

7.newswit 13-6-65 https://www.newswit.com/th/Lfgd

8.นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 13-6-65 https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_218589

9.Thai Innovation Center 14-6-65 https://thaiinnovation.center/2022/06/varicose-veins/?fbclid=IwAR2V45ty237n6dcnCce03atguxNLg6X7_qnBmrmkP9KIBTnSJapcBdq-DaU

https://www.facebook.com/115657123295283/posts/pfbid031SBtKJmdg9QWWjEgJ76CQyZ9y6eEtn8DMBXWNAiRLtMHAARbYg276CJpD68AfiDwl/?d=n

10.นิตยสารสาระวิทย์ 14-6-65 https://www.nstda.or.th/sci2pub/varicose-veins/

11.นสพ.แนวหน้า 15-6-65 หน้า 17 https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2022-6-15-9.pdf

แนวหน้าออนไลน์ 15-6-65 https://www.naewna.com/lady/660261

12.ThaiQuote 15-6-65 https://www.thaiquote.org/content/247237

https://www.facebook.com/208820289449647/posts/pfbid08hxf5gzfk3vbMFdFAcAghrq4TisdXpcxYCVmmYgQyLcfJqwnY65yzEazwWZjgKacl/?d=n

13.เมดิคอลโฟกัส 15-6-65 http://www.medicalfocusth.com/index.php?page=news.read&type=1&id=1375&fbclid=IwAR2GtC3VCuNsRlSlQuvYjUCN2MV5edBrHNZ33P_7WjY7y9OBO2JIqcI5mzA

https://www.facebook.com/105816672004038/posts/pfbid02Q8PanKNheyDx76YUMPh6HV65oehQFSe5g3FSiYtpm9cYCQ99cXsQx8gSwFcKaDh9l/?d=n

https://linevoom.line.me/post/_dY8ia-uRkM0QeIk-suYxDnrCWymKH2kQKDPpzxU/1165526007971611779

14.เส้นทางเศรษฐี 18-6-65 https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_215480

https://www.facebook.com/100064645543637/posts/pfbid0E6dc6aH8YFs4T2LbjmsF7PjgkZDrY2cQ5MQCQVK4Vyp1y5s2P3S7SnBKw6f2svfKl/?d=n

ให้คะแนน
PR
PR