Author

08/11/2022

ม.มหิดล บูรณาการทฤษฎีระบบการเรียนรู้โดยใช้สมอง และเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย ฝึก “เรียนรู้เชิงรุก” ก่อน “เรียนรู้เชิงลึก”

ให้คะแนน
08/11/2022

ม.มหิดล Griffith University ประเทศออสเตรเลีย สสส. และเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ร่วมวิจัยพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล หวังช่วยกอบกู้สถานการณ์โลก “Nutrition transition” เปลี่ยนรูปแบบการบริโภคของประชากรไทย

ให้คะแนน
08/11/2022

ม.มหิดล เปิดมุมมองวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เน้นเชิงคุณภาพ และผสานวิธี เปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วม แสดงตัวตนและปลดปล่อย

ให้คะแนน
08/11/2022

ม.มหิดล ร่วมวิจัยทีมแพทย์ไทยและอเมริกัน ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลปลูกถ่ายไต ได้ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับโลก

ให้คะแนน
08/11/2022

ม.มหิดล เนรมิต “สวนผักลอยฟ้า” สู้วิกฤติเศรษฐกิจ – มลพิษกลางกรุง

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ช่วยเกษตรกร พลิกฟื้นผืนดิน “บ้านสามัคคีธรรม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี” ด้วย “หญ้าแฝก”

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล เตรียมโชว์ 18 ผลงานวิจัยเพื่อสังคม วิทยาเขตนครสวรรค์พร้อมนำทีมเข้าร่วมเสนอ 10 ผลงานคุณภาพในงาน MUSEF 2022 วันที่ 27 ก.ย.นี้

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล เดินหน้าวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัย “ยาขับเหล็กสูตรใหม่” เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยธาลัสซีเมีย เตรียมขยายโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล มอบชีวิตใหม่ “เด็กนอกระบบการศึกษา” ด้วย “พลังแห่งจิตตปัญญา”

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล มอบอนาคตให้เด็กในชุมชนได้รู้หนังสือด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล พร้อมผลิต “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ป.โทพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุมาตรฐานคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล วิจัยทบทวนปลดล็อกใช้ซ้ำขวดพลาสติกใส

ให้คะแนน
4.7/5 - (4 votes)