Author

01/11/2022

ม.มหิดล ส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ – ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมีอินทรีย์ ลดต้นทุนผลิตยาใหม่

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล เสนอทางรอดฝ่า “วิกฤติซ้ำซ้อน” พลังงาน-อาหารแพง

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล ร่วมกับ สกสว. และ NSFC สาธารณรัฐประชาชนจีน ลุยสำรวจวงปีไม้และหินงอก ปกป้องล่มสลายอารยธรรมมนุษย์ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)

ให้คะแนน
01/11/2022

คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดลร่วมกับ ภาคเอกชน พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างต้นแบบของสถานบริบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้สูงวัยไทย

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นไทยสู่ประเทศอุตสาหกรรม

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล แนะใช้ดนตรีกระตุ้นเรียนออนไลน์

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล ชุบชีวิตวิกฤติโรคท้องร่วงในประชากรโลก ส่งเสริมปลูก “พริกไทยดำ” ทำยาใหม่เสริมวิจัยรักษาตรงจุดเฉพาะราย

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล ชี้ทางเพิ่มทักษะ เพิ่มโอกาสชีวิตในโลกยุคเมตาเวิร์ส

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล เผยเทคนิค ใช้ “ใจสัมผัสใจ” เพื่อเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล เตรียมผลักดันเทคโนโลยีใหม่ T-cells รักษามะเร็ง สู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง

ให้คะแนน
31/10/2022

ม.มหิดล ลดอุบัติภัย ออกแบบแผงกั้นลดแรงเฉื่อยในถังรถบรรทุกน้ำมัน ด้วยพลศาสตร์ของไหล

ให้คะแนน
31/10/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์ “นวัตกรรมชุมชน” ริเริ่ม “โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค” สร้าง “ระบบแหล่งอาหารปลอดภัย” เพื่อชุมชนยั่งยืน

ให้คะแนน
4.7/5 - (4 votes)