ม.มหิดล ลดอุบัติภัย ออกแบบแผงกั้นลดแรงเฉื่อยในถังรถบรรทุกน้ำมัน ด้วยพลศาสตร์ของไหล
31/10/2022
ม.มหิดล เผยเทคนิค ใช้ “ใจสัมผัสใจ” เพื่อเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์
01/11/2022

ม.มหิดล เตรียมผลักดันเทคโนโลยีใหม่ T-cells รักษามะเร็ง สู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง

คงไม่มีใครที่อยากฟังผลตรวจร่างกายที่เหลือเพียงหนทางรอดแห่งปาฏิหาริย์ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่ถึงทางตัน

ด้วยความพยายามของมนุษย์ในการที่จะเอาชนะธรรมชาติ รวมทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วย จนทำให้เกิดการพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆ ที่สามารถทำให้หลายโรคที่เคยเป็นโรคไม่มีวันรักษาหาย กลับกลายเป็นโรคที่มีหวัง สามารถรักษาให้ขาดได้ ซึ่งรวมทั้ง “โรคมะเร็ง” ที่ในอดีตเคยทำให้ผู้ป่วยแทบทุกรายต้องหมดหวังกับโอกาสรอดชีวิต

ด้วยความพร้อมของ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช (Siriraj Center of Research Excellence for Cancer Immunotherapy; SiCORE-CIT) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ทุ่มเทพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อคืนชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งมานานเกือบทศวรรษ จนสามารถค้นพบวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ (T-cells) ที่ปัจจุบันเตรียมพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง

ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช (Siriraj Center of Research Excellence for Cancer Immunotherapy; SiCORE-CIT) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อธิบายถึงวิธีการใช้ที-เซลล์รักษาโรคมะเร็งว่า สามารถทำได้โดยเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยมาแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยต์ (lymphocytes) ซึ่งเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพื่อผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรม (Genetic engineering) หรือการดัดแปลงพันธุกรรมให้เซลล์ลิมโฟซัยต์ที่เพาะเลี้ยงรู้จักกับเซลล์มะเร็ง เพิ่มจำนวนให้มากขึ้น และทำให้แข็งแรง ก่อนใส่กลับในร่างกายผู้ป่วยเพื่อให้ไปต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายผู้ป่วย

กระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์ลิมโฟซัยต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อดัดแปลงตัวรับสัญญาณของที-เซลล์ ให้เป็นตัวรับสัญญาณแบบลูกผสมที่จำเพาะต่อแอนติเจนบนผิวของเซลล์มะเร็ง (เรียกว่า Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-cells) ที-เซลล์ที่ได้รับการดัดแปลงตัวรับสัญญาณนี้ เรียกว่า คาร์ที-เซลล์ (CAR T-cells) ซึ่งเป็นยาที่มีชีวิต (living drug) สามารถพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง เพื่อรอการนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป

แม้ในวันนี้จะมีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วว่า เป็นมะเร็งชนิดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการใช้คาร์ที-เซลล์ ทีมวิจัยศูนย์ SiCORE-CIT ยังได้ขยายผลการศึกษาสำหรับใช้รักษามะเร็งชนิดอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองในสัตว์ทดลอง ก่อนจะพัฒนาสู่การทดลองจริงในมนุษย์ต่อไป และในขณะเดียวกันทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เตรียมสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการผลิตคาร์ที-เซลล์ รวมทั้งเตรียมวางแผนสร้างศูนย์เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการดังกล่าวต่อไปในอนาคต โดยคาดว่าทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี

แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีการใช้คาร์ที-เซลล์รักษามะเร็งให้หายขาดจะมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้มีการใช้เพียงในวงจำกัด เป้าหมายสูงสุดของศูนย์ SiCORE-CIT ต่อไปจะทำให้ผู้ป่วยไทยสามารถเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งจากผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงที่ผลิตขึ้นได้เองในประเทศไทยโดยคนไทยต่อไปในอนาคตให้ได้อย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
ออกแบบแบนเนอร์โดย วรรณภา อินทรประเสริฐ
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

1.ผู้จัดการออนไลน์ 20-5-65 https://mgronline.com/science/detail/9650000048097

https://www.facebook.com/196781033679731/posts/5363945656963217/?d=n

2.LINE TODAY 19-5-65 https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/2D2wWoe?utm_source=copyshare

LINE TODAY 20-5-65 https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/WBEy8KE?utm_source=copyshare

3.PostToday 19-5-65 https://www.posttoday.com/social/general/683543

https://www.facebook.com/119948869834/posts/10160071049819835/?d=n

4.M2FNews 19-5-65 https://www.m2fnews.com/lifestyle/work-and-life/105574

https://www.facebook.com/132122323555010/posts/4795672300533299/?d=n

5.ThaiPR.NET 19-5-65 https://www.thaipr.net/education/3191581

6.RYT9.COM 19-5-65 https://www.ryt9.com/s/prg/3323820

7.newswit 19-5-65 https://www.newswit.com/th/LdhF

8.นิตยสารสาระวิทย์ 19-5-65 https://www.nstda.or.th/sci2pub/car-t-cells-cancer/

https://www.blockdit.com/posts/628601c960f80d60792e8954

9.นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 24-5-65 https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_217032

10.bangkokfocusnews 20-5-65 http://www.bangkokfocusnews.com/2022/05/mahidol-t-cell-technology.html?m=1

11.ผู้จัดการออนไลน์ 20-5-65 https://mgronline.com/science/detail/9650000048097

12.Thai Innovation Center 23-5-65 https://thaiinnovation.center/2022/05/t-celll-cancer/?fbclid=IwAR3gwnxNYwPClqLy2qQb3rizvXktg-3e5orh1rLuOeGZlbovYm7ggvgSzkg

https://www.facebook.com/115657123295283/posts/561550155372642/?d=n

13.เมดิคอลไทม์ 31-5-65 http://medi.co.th/news_detail31.php?q_id=134

ให้คะแนน
PR
PR