Author

07/11/2022

ม.มหิดล ฉีกแนวบ่มเพาะนักพฤกษศาสตร์รุ่นใหม่ เสริมฐานทักษะผู้ประกอบการให้นักศึกษาผ่านโครงการ “Plantbiz” บูรณาการองค์ความรู้เรื่องพืชสู่เชิงพาณิชย์

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล เตรียมเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเกษตรและสิ่งแวดล้อม ประมาณต้นปี 2566 ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางอาหารในพื้นที่เกษตร

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล – วช. คิดค้นเครื่องมือวัดทักษะสมองขั้นสูงการคิดเชิงบริหาร (Brain Executive Function) ที่ส่งผลทักษะ “อภิปัญญา” (Metacognition) เพื่อฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดลค้นพบทางออกวิกฤติแร่หินฟอสฟอรัสใกล้หมดโลก วิจัยแปรรูปกากตะกอนสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดสิ่งปฏิกูลในกรุงเทพมหานคร และขยะเศษอาหารใช้ทำปุ๋ยทดแทน

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล พร้อมผลักดัน “ห้องแล็บอนุภาคนาโน” ปฏิวัติสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

5/5 - (1 vote)
07/11/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักพัฒนาตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์และความปลอดภัยจากการนำโค้ดมาใช้ซ้ำ

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล ห่วงกลุ่มเปราะบาง เสี่ยงอันตรายจากยานอนหลับชนิดรุนแรง

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชผักสวนครัว มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารในระดับหลอดทดลอง

ให้คะแนน
07/11/2022

ม.มหิดล ห่วงใยประชาชนเผชิญโรคอุบัติใหม่ เปิดคลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ให้คะแนน
04/11/2022

ม.มหิดลภูมิใจ รับหน้าที่ “ด่านหน้า” นำวิชาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากชุมชนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล “U2T” กระทรวงอว.

ให้คะแนน
04/11/2022

ม.มหิดล ไขปริศนาแห่งธรรมชาติด้วย “เทคโนโลยีโอมิกส์”

ให้คะแนน
04/11/2022

ม.มหิดล ค้นพบเยาวชนนักวิทย์รุ่นใหม่หัวใจผู้ประกอบการ

ให้คะแนน
4.7/5 - (4 votes)