กองกิจการนักศึกษา มหิดล

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

แบบฟอร์มการขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการชมรมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษา (SA_001)

 แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (SA_002)

ใบสืบราคา

ตัวอย่าง Action Plan

รายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SA_003)

แบบฟอร์มการขอให้บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการลงระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร (SA_004)

แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม (SA_005)

แบบฟอร์มการขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) (SA_006)

แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ในโครงการกิจกรรมนักศึกษา (SA_008)

แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือในนามมหาวิทยาลัย (SA_009)

แบบฟอร์มขออนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานที่ (SA_010)

แบบฟอร์มการขออนุญาตลาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (SA_011)

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (SA_012)

แบบฟอร์มการขออนุญาตสำรวจสถานที่จัดโครงการ (SA_013)

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน

สัญญาการยืมเงิน

ใบมอบฉันทะ

เอกสารส่งเงินสดและใบสำคัญรับเงินฯ(MUSC-05)

ใบสำคัญรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พักนักศึกษา (สภานักศึกษา)

ใบสำคัญรับเงิน (ใช้เฉพาะในการสำรวจสถานที่) (MUSC-04)

ขอเปิดบัญชีธนาคาร (SA_F01)

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร (SA_F02)

ขออนุมัติเบิกจ่ายรายการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์โครงการ (วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท) (SA_F03)

เอกสารที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบประเมินโครงการ

ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ชมรม

แบบสำรวจสถานที่ทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย (MUSC-02)

กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 2562

 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ – สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) ปีการศึกษา 2562

 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-สอนน้องร้องเพลง ปีการศึกษา 2562

  แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ – สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) 

 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

แบบฟอร์มการการจัดกิจกรรมระดับส่วนงาน

 แบบฟอร์มโครงการ

 รายงานประเมินผลโครงการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save