11/06/2019

งดให้บริการห้องฟิตเนส

27/05/2019

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน กิจกรรมรับน้องจิตอาสา 

21/05/2019

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Asia Pacific Youth Exchange – APYE 2019

21/05/2019

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

14/05/2019

ประกาศผล MU Stock Challenge : season 1

02/05/2019

ปิดให้บริการห้องกีฬา

19/04/2019

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

19/04/2019

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561

11/04/2019

ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา