19/04/2019

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

19/04/2019

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561

11/04/2019

ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา

28/03/2019

DSI Campus Tour

27/03/2019

คนรุ่นใหม่ใส่ใจการเงิน

22/03/2019

“Workshop ความสุขไม่รู้จบ”

20/03/2019

ขอเชิญชวนชาวมหิดล ร่วมสืบสานประเพณีไทยในงาน “สงกรานต์ไทยมหิดลร่วมใจสืบสานประเพณี”

08/03/2019

กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

28/02/2019

ประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่แสดงตนขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2562