12/09/2018

เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ โดยงดเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

04/09/2018

กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2562

07/08/2018

โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ

26/07/2018

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร

19/06/2018

รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
18/04/2018

อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 2561

18/04/2018

การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก (บ้านมหิดล) ชั้นปีสูง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

27/02/2018

ขยายเวลาปิดหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561