22/11/2019

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Christmas Hours with Norwegian Santa

11/11/2019

Digital Tour Robotics Summit 2019

11/11/2019

Trends & Opportunities in the Disrupted Digital World

04/11/2019

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ชิงเงินสนับสนุนโครงการ มูลค่า 10,000 บาท

04/11/2019

โครงการ “อบรมความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงินผ่านกองทุนรวม”

04/11/2019

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Salaya outing with the Philippines buddy

24/10/2019

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ HALLOWEEN English: Trick or Treat Hours ฟรีค่าใช้จ่าย‼

22/10/2019

งดให้บริการห้องกีฬา

21/10/2019

Health tech startup : สุขภาพปัจจุบันบนโลกดิจิตอล 4.0