21/12/2018

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือสิทธิสวัสดิการ) สำหรับนักศึกษา ม.มหิดล

12/12/2018

Mahidol Student Life Market


28/11/2018

ประกาศ!! รับสมัครศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรับทุนเข้าร่วมโครงการ APYE Thailand – Asia Pacific Youth Exchange – Thailand 2019 

13/11/2018

50 Goodness for the 50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 131st Anniversary of Mahidol University Awards.

05/11/2018

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ”

26/10/2018

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

26/10/2018

รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” 

24/10/2018

หน่วยบริการสุขภาพ ศาลายา (MU Health) ปรับเวลาการให้บริการ

24/09/2018

แนวปฏิบัติการ รับ – ส่ง หลักฐานขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ