14/08/2019

งดให้บริการห้องกีฬา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

06/09/2019

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2563

08/08/2019

“MU SDGs Talk”

26/07/2019

ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา

23/07/2019

รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562

19/07/2019

เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน

15/07/2019

ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา

08/07/2019

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

19/06/2019

อาสาช่วยงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562