27/01/2020

Announcement of Mahidol University Safety and Precaution Measures Regarding the Coronaviruses (2019-nCoV) Pandemic

17/01/2020

จิตอาสามหิดลเพื่อสังคม!!!

16/01/2020

ประชาสัมพันธ์ !! สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

18/12/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบลงทะเบียนสมาชิกรายเดือน อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร (Smart Car Park) 

18/12/2019

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทั่วไป มาเป็นทีมงานจิตอาสา เพื่อเป็นส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 3

22/11/2019

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Christmas Hours with Norwegian Santa

11/11/2019

Digital Tour Robotics Summit 2019

11/11/2019

Trends & Opportunities in the Disrupted Digital World

04/11/2019

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ชิงเงินสนับสนุนโครงการ มูลค่า 10,000 บาท