ประกาศผลรางวัลการประกวด “Less is More”
30/06/2021
เสวนาหนังสั้น แท็กนี้…อีกนาน
13/07/2021

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งาน We Mahidol Application

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา We Mahidol Application
โดยการตอบแบบประเมิน
“ความพึงพอใจการใช้งาน We Mahidol Application”
หรือ สแกน QR Code ตามภาพ
โดยทีมพัฒนาจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตรงต่อความต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้นต่อไป
“We Mahidol” Applications แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ชีวิตนักศึกษาของชาวมหิดลแสนสะดวกสบาย ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส