05/11/2018

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ”

26/10/2018

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

26/10/2018

รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” 

24/10/2018

หน่วยบริการสุขภาพ ศาลายา (MU Health) ปรับเวลาการให้บริการ

24/09/2018

แนวปฏิบัติการ รับ – ส่ง หลักฐานขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ

12/09/2018

เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ โดยงดเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

04/09/2018

กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2562

07/08/2018

โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ

26/07/2018

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร