งานเสวนา เรื่อง”การจัดสภาพแวดล้อมอย่างเป็นมิตรเพื่อการศึกษาแห่งชนทั้งมวล”
11/12/2019
โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อนักเรียนพิการสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล
10/07/2020

งานพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสื่อเพื่อคนพิการ

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ได้พัฒนานวัตกรรมด้านสื่อการเรียนการสอน เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการทางการเห็น รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป ตัวอย่างเช่นครึ่งวงกลมวัดมุมสำหรับคนพิการทางการเห็น สื่อภาพนูนต่างๆ