จิตอาสามหิดลเพื่อสังคม!!!
17/01/2020
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา We Mahidol Application
30/01/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าcoronavirus(2019-nCoV)

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าcoronavirus(2019-nCoV)

  Announcement of Mahidol University Safety and Precaution Measures Regarding the Coronaviruses (2019-nCoV) Pandemic

  玛希隆大学关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知