ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าcoronavirus(2019-nCoV)
27/01/2020
Let’s be hero CPR workshop in campus
04/02/2020

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา We Mahidol Application

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา We Mahidol Application

รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา “We Mahidol”Application

ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 และ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-11.30 น. และ 13.00-15.30 น.
นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวก ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!!

รับสมัครจำนวนจำกัด คณะ/ส่วนงานละ 5 คนเท่านั้น

*หมายเหตุ
รูปแบบกิจกรรมเป็นการทำ Focus Group กลุ่มละ 6 คน
พูดคุยเกี่ยว Lifestyle ของนักศึกษา
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่อไป
นักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีทักษะ/ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ด้านจิตอาสา (AT) จำนวน 2 ชั่วโมง