ประชาสัมพันธ์ !! สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
16/01/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าcoronavirus(2019-nCoV)
27/01/2020

จิตอาสามหิดลเพื่อสังคม!!!

💥💥จิตอาสามหิดลเพื่อสังคม!!!💥💥💥
🤘มหกรรมจิตอาสายิ่งใหญ่ต้อนรับปีใหม่

🔥สมัครด่วน!!! รับจำนวนจำกัด!!!

🤟🏻“กิจกรรมจิตอาสาที่คุณกำหนดได้ด้วยตัวเอง” 🤟🏻

🎯โครงการจิตอาสามหิดลเพื่อสังคมคืออะไร?
โครงการจิตอาสามหิดลเพื่อสังคม คือ platform ที่สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถรวมกลุ่ม ออกแบบและดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ด้วยตนเอง และสามารถได้รับการรับรองชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563

🎯ทำไมต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการจิตอาสามหิดลเพื่อสังคม?
1. นักศึกษาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และวิธีการรับชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา จากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นักศึกษาจะได้เรียนรู้และ shopping กิจกรรมจิตอาสาที่สนใจและหลากหลาย
3. นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา 4 ชั่วโมงทันที

🎯สามารถเข้าร่วมโครงการได้เมื่อไร?
วันปฐมนิเทศโครงการฯ: วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
สถานที่: ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
จำนวนที่รับ: 400 คน เท่านั้น
ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา: 4 ชั่วโมง
วันเวลาลงทะเบียน: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 มกราคม 2563

🎯สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Mahidol Volunteer กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทรศัพท์ 0-2849-4657 (พี่หลิน, พี่ดรีม) Facebook: Mahidol Volunteer

มาร่วมสร้างพลังจิตอาสาได้ที่ https://forms.gle/egEf6VoVjBvmAS8E7

#จิตอาสามหิดลเพื่อสังคม
#MahidolVolunteer
#วันมหิดลทุกคนให้ได้
#MahidolDayofService