มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบลงทะเบียนสมาชิกรายเดือน อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร (Smart Car Park) 
18/12/2019
จิตอาสามหิดลเพื่อสังคม!!!
17/01/2020

ประชาสัมพันธ์ !! สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์ !! สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเข้าร่วมสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT Computer-Based Examination (ช่วงทดสอบระบบ) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 🖣🖣🖣🖣🖣

วันและเวลา

– วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-11.30 น.

– วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-15.30 น.

– วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-11.30 น.

สถานที่

– วิทยาเขตศาลายา จำนวน 88 ที่นั่ง

– วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 80 ที่นั่ง

– วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวน 40 ที่นั่ง

– วิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวน 22 ที่นั่ง

สิทธิพิเศษ

  1. นักศึกษาสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบได้ตามความสมัครใจ โดยนักศึกษาสามารถสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  2. ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
  3. หากการทดสอบระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาสามารถใช้ผลคะแนนสอบเพื่อขอสำเร็จการศึกษาได้

ด่วน !! จำนวนจำกัด ลงทะเบียนสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2563

ที่เว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/login.aspx (ระบบ Activity Transcript) โดยนักศึกษาทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าUsername และPassword ด้วยรหัส Mahidol Internet Account
  2. เลือกกิจกรรมนักศึกษา
  3. เลือก ระบบActivity Transcript
  4. เลือก ลงทะเบียนเข้าร่วมสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT Computer-Based Examination (ช่วงทดสอบระบบ) ไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วกด “Register”
  5. คลิก “เข้าร่วมสนามสอบ และวัน/เวลา ที่ต้องการสอบ

และประกาศเลขที่นั่งสอบตั้งแต่วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/portal/

หมายเหตุ :  กรณีที่การทดสอบระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด นักศึกษาสามารถใช้ผลคะแนนสอบเพื่อขอสำเร็จการศึกษาได้ แต่หากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

* ทั้งนี้ หากนักศึกษาสอบผ่านแล้ว โปรดประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อน ๆ ที่ยังสอบไม่ผ่านต่อไปด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา กองบริหารการศึกษา

โทร. 02-849-4591

E-mail : jirapinya.jir@mahidol.ac.th