ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทั่วไป มาเป็นทีมงานจิตอาสา เพื่อเป็นส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 3
18/12/2019
ประชาสัมพันธ์ !! สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
16/01/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบลงทะเบียนสมาชิกรายเดือน อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร (Smart Car Park) 

มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดระบบลงทะเบียนสมาชิกรายเดือน อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร (Smart Car Park)
อัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ 10 บาท สมาชิกรายเดือน เดือนละ 1,500 บาท เปิดให้บริการและเก็บค่าใช้จ่ายจริง เมื่อดำเนินการทดสอบระบบเรียบร้อย

Promotion พิเศษ จำนวนจำกัด 380 คัน สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ประเภทสมาชิกรายเดือน   เดือนละ 900 บาท หรือเป็นสมาชิกราย 3 เดือน  เพียง 2,500 บาท เท่านั้น

ลงทะเบียนสมาชิก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่  https://forms.gle/hyxXDn3AZp8Gd5HB9 หรือผ่าน QR Code ด้านบน