รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Christmas Hours with Norwegian Santa
22/11/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบลงทะเบียนสมาชิกรายเดือน อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร (Smart Car Park) 
18/12/2019

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทั่วไป มาเป็นทีมงานจิตอาสา เพื่อเป็นส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 3

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทั่วไป มาเป็นทีมงานจิตอาสา เพื่อเป็นส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 3 “Siree Eco Park” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น. เพื่อปลูกฝังเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและและเยาวชน

สมัคเข้าร่วมโครงการ >>>click<<<