โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น
11/12/2019
โครงการ “อบรมอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ” ครั้งที่ 3
11/12/2019

การผลิตสื่อการสอนสำหรับคนพิการทางการเห็นเรียนคณิตศาสตร์ “บิงโก”

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนศ.พิการร่วมกับนักศึกษาอาสาสมัคร ผลิตสื่อการสอนสำหรับคนพิการทางการเห็นเรียนคณิตศาสตร์ “บิงโก”

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล