การผลิตสื่อการสอนสำหรับคนพิการทางการเห็นเรียนคณิตศาสตร์ “บิงโก”
11/12/2019

โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น

โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น

25 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น ณ ห้องประชุม 323 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา โดยมีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการอบรม 40 คน ประกอบด้วย อาจารย์และผู้ปกครองของคนพิการทางการเห็น ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคนพิการทางการเห็น โดย นายณัฐพงศ์ เลื่อนแป้น ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มาเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้การใช้ GQ CODE สำหรับผู้พิการทางสายตาในรูปแบบบาร์โค้ดเสียง รวมถึงการทำหนังสือเสียงระบบเดซี่