การผลิตสื่อการสอนสำหรับคนพิการทางการเห็นเรียนคณิตศาสตร์ “บิงโก”
11/12/2019
หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนศ.พิการ รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัครช่วยงานประกวดอ่านเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่23 
11/12/2019

โครงการ “อบรมอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ” ครั้งที่ 3

♥️20-21ม.ค.2561 หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนศ.พิการได้จัดโครงการ “อบรมอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ” ครั้งที่ 3 โดยการอบรมครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสา ความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้พิการประเภทต่างๆ รวมทั้งจิตอาสาทั้งหมดร่วมกันสร้างสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางการเห็น
🙏🏻 ขอบคุณผู้บริหารกองกิจการนศ. วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร บุคลากร และนศ.อาสาสมัครที่มาช่วยงานทุกท่าน รวมทั้งช่างภาพจิตอาสา และที่สำคัญที่สุดคือ อาสาสมัครทุกคนที่มาเข้าร่วมอบรมจากใจจริง
♥️จิตอาสาเพื่อเพื่อนพิการ
♥️จิตอาสาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของสังคม
💙#จิตอาสามหิดล
💙#Mahidolvolunteer