คลังข่าว MUSAIS

21/01/2022

MUSAIS and Fukuoka Women's University Kicked Off the Fridays with Conversation Corner Season 2

MUSAIS and Fukuoka Women’s University Kicked […]
21/12/2021

MUSAIS Introduces Mahidol University Universal Pre-departure Guide for Outbound Students

MUSAIS Introduces Mahidol University Universal Pre […]
09/12/2020

กิจกรรม 2020: A Turning Chapter (บทเปลี่ยนผัน) โดย Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)

กิจกรรม  2020: A Turning Chapter (บทเปลี่ยนผัน) โด […]
07/12/2020

Osaka University Week

Osaka University Week MUSAIS​ presents “Osak […]
29/10/2020

“Trick or Treat~” Halloween filter challenge by MUSAIS, in cooperation with the Faculty of ICT, Mahidol University

“Trick or Treat~” Halloween filter challenge โดย ศ […]
02/09/2020

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ร่วมกับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

ศูนย์ MUSAIS มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาทักษะ […]
14/08/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Virtual Internationalization Update EP.1: Exclusive talk with the New Zealand Ambassador”

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Virtual International […]
08/06/2020

เติมพลังใจกับ MUSAIS และคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์

เติมพลังใจกับ MUSAIS และคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์
18/12/2019

กิจกรรม “A Christmas to Remember 2019”

กิจกรรม “A Christmas to Remember 2019”
30/10/2019

กิจกรรม HAPPY HALLOWEEN PARTY 2019

กิจกรรม HAPPY HALLOWEEN PARTY 2019
27/09/2019

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (English Communication Skills Development for MUSAIS Staff)

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ […]
18/07/2019

Research and Postgraduate Study at the University of Hong Kong

การบรรยาย Research and Postgraduate Study at the U […]
03/04/2019

กิจกรรม Internationalization at Home ภายใต้ MUSAIS กับคลาสทำบัวลอยไต้หวัน

กิจกรรม Internationalization at Home ภายใต้ MUSAIS […]
19/03/2019

กิจกรรม Cultural Activity ภายใต้ MUSAIS ในคลาสทำอาหาร​กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Cultural Activity ภายใต้ MUSAIS ในคลาสทำอา […]
07/02/2019

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับโครงการ MUSAIS ให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับโค […]
21/12/2018

A Christmas to Remember

A Christmas to Remember
22/11/2018

Loy Kratong Day 2018

Loy Krathong Day 2018