คลังข่าว MUSAIS

09/12/2020

กิจกรรม 2020: A Turning Chapter (บทเปลี่ยนผัน) โดย Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)

กิจกรรม  2020: A Turning C […]
07/12/2020

Osaka University Week

Osaka University Week MUSA […]
29/10/2020

“Trick or Treat~” Halloween filter challenge by MUSAIS, in cooperation with the Faculty of ICT, Mahidol University

“Trick or Treat~” Hallowee […]
02/09/2020

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ร่วมกับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

ศูนย์ MUSAIS มหาวิทยาลัยมห […]
14/08/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Virtual Internationalization Update EP.1: Exclusive talk with the New Zealand Ambassador”

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรร […]
08/06/2020

เติมพลังใจกับ MUSAIS และคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์

เติมพลังใจกับ MUSAIS และคุ […]
18/12/2019

กิจกรรม “A Christmas to Remember 2019”

กิจกรรม “A Christmas to Re […]
30/10/2019

กิจกรรม HAPPY HALLOWEEN PARTY 2019

กิจกรรม HAPPY HALLOWEEN PA […]
27/09/2019

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (English Communication Skills Development for MUSAIS Staff)

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะกา […]
18/07/2019

Research and Postgraduate Study at the University of Hong Kong

การบรรยาย Research and Pos […]
03/04/2019

กิจกรรม Internationalization at Home ภายใต้ MUSAIS กับคลาสทำบัวลอยไต้หวัน

กิจกรรม Internationalizati […]
19/03/2019

กิจกรรม Cultural Activity ภายใต้ MUSAIS ในคลาสทำอาหาร​กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Cultural Activity […]
07/02/2019

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับโครงการ MUSAIS ให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการส […]
21/12/2018

A Christmas to Remember

A Christmas to Remember
22/11/2018

Loy Kratong Day 2018

Loy Krathong Day 2018