มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ President of Guizhou Chinese-Thai Cultural Exchange Institute และคณะ
27/02/2019
กิจกรรม Internationalization at Home ภายใต้ MUSAIS กับคลาสทำบัวลอยไต้หวัน
03/04/2019

กิจกรรม Cultural Activity ภายใต้ MUSAIS ในคลาสทำอาหาร​กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) ร่วมกันจัดกิจกรรม Cultural Activity ภายใต้ MUSAIS กับคลาสทำอาหาร​จีนกับนักศึกษา​จีนจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ณ บริเวณเรือนไทย มหิดล โดยได้ร่วมทำเมนูต่าง ๆ อาทิ หม้อไฟเสฉวน หมูแบบหูหนาน ไข่กวนแบบยูนนาน และขนมโมจิ จากนักศึกษาญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 30 คน นักศึกษา 5 คนและ อาจารย์ 2 ท่านจาก Oregon Health & Sciences University (OHSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้