ไฮไลท์

วิดีโอแนะนำหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล | วิดีโอทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

“Mahidol University Backpack Scholarship 2020”
“ASEAN+3 Language Course | Basic Chinese 1”
“Study Abroad Fair 2020” 
“2020 Franco-Thai Scholarship Program”