ข่าว คลังข่าว

ไฮไลท์

“Virtual Internationalization Update Ep.5 Exclusive Talk with Ambassador of Canada to Thailand ”

Mahidol University Student, Academic, and International Services (MUSAIS) ภายใต้การดำเนินงานของกองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญรับชม “Virtual Internationalization Update Ep.5: Exclusive Talk with H.E. Dr. Sarah Taylor, Ambassador Canada to Thailand”

การบรรยายพิเศษครั้งนี้ Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ได้บรรยายเรื่อง “แผนการยกระดับสู่นานาชาติของการศึกษาแคนาดาและความร่วมมือในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสภาบันการศึกษาในแคนาดา” รวมทั้งโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED Funding)

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ MUx ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะได้รับ Activity Transcript (AT) ในหมวด I (Internationalization) จำนวน 2 ชั่วโมง เมื่อตอบคำถามหลังชมวีดีโอจบ

#MUSAIS

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Let’s Plant Together
By Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)
Sign up from 1st – 7th September 2021

Knowledge Management Series: Cultural Awareness for Professionals
17 September 2021
09.00 am – 12.00 pm Bangkok Time

Franco-Thai Junior Research Fellowship Program Information Session for Thai Researchers
6 September 2021
14:00 – 15.15 pm Bangkok Time

“The Environment in the Modern Society”
By International Relations Unit, Faculty of Liberal Arts
Date: Wednesday 8th September 2021
Time: 13.30 – 15.30 pm Bangkok Time

Bio Asia Pacific Opening Ceremony
1st September 2021
10.00 am – 12.00 pm Bangkok Time

Sophia Online January Session 2022
Friday 7th – Friday 28th January  2022
OPEN: 9:00 am September 27, 2021 | CLOSE: 5:00 pm October 15, 2021

วิดีโอแนะนำหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล |  วิดีโอทั้งหมด