ข่าว คลังข่าว

ไฮไลท์

วิดีโอแนะนำหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล | วิดีโอทั้งหมด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Kyushu University Global Peace Symposium Commemorating the Nagasaki A-Bombing 75 Years Later
Online Symposium (Zoom Webinar)
January 23, 2021 (Saturday)
16:30 -18:00 (Bangkok time)

IELTS Master Online
3rd Batch: December 2020 – April 2021
Apply Now – 27 November 2020

Kyoto University of Advanced Science (KUAS)

Scholarships for Undergraduate and Post Graduate students, Faculty of Engineering

Study in France by Campus France and MU Mobility Scholarships (Live)
Wednesday 20th January 2021

Mahidol University Student, Academic, and International Services (MUSAIS)

“Virtual Internationalization Update”

Episode 2: Exclusive Talk with Chargé d’affaires of the Chinese Embassy

 

Broadcast on Facebook Page “Mahidol University

Date and Time: 13th November 2020 (10.00hrs.)

MUx: 16th November 2020 (10.00hrs.)

Hosted by International Relations Division