ประกาศและแบบฟอร์ม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งคั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งคั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ พ.ศ. 2565

ทุนจากภายนอกและโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

กิจกรรมที่น่าสนใจ

IELTS Master Online 2022 for Externals Application
“Special InCites Training for Mahidol University’s IR Staff” by Dr. Dju-Lyn Chng, Regional Solution Consultant Clarivate
 IELTS Master Online 2022 for MU Staff and Student Round 2
Apply now! – 1 June 2022
 2022 ASEAN-Korea Youth Summit
Apply now – 20 June 2022

Mahidol University Universal Pre-departure Guide for Outbound Students

Congratulations on your acceptance!
We are here to help you prepare for the start of your journey, and to make your experience abroad as best and smooth as it can be! To ensure you have all the necessary information before you travel, the Universal Pre-departure Guide has been created to provide you all the necessary information on getting ready, traveling until reaching your destination.
Pre-departure Guideline (PDF):

MU Presidential Guests EP.02: Personalized Learning

Mahidol University invites you to join a webinar series “MU Presidential Guests EP.02: Personalized Learning”

Organized by Division of Academic Affairs and Division of International Relation

Tuesday 19th July 2022, 19.00 – 20.10 PM

Online registration link until Friday 8th July 2022

https://forms.gle/fhxd1o3K5fURLVXeA

ไฮไลท์

ข่าว  คลังข่าว

วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย |  วิดีโอทั้งหมด