External Funding / Int’l Programs with Partner Universities

ทุนจากภายนอก / กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร

📞 ติดต่อผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อขอคำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณทัศนาพร หงษ์ยนต์ อีเมล tassanaporn.hon@mahidol.edu โทร 02-849-6236 และ คุณชาฏิณี คณาญาติ อีเมล chatinee.kan@mahidol.edu โทร 02-849-6235

📢 Call for Letter of Intent (LOI) WUN – Research Development Fund 2024

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้เครือข่าย Worldwide Universities Network (WUN) ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจ จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่าน แบบฟอร์ม Letter of Intent (LOI): WUN RDF 2024 Proposal เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย “WUN – Research Development Fund 2024” ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ Internal Application Process มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 นี้

🔷 กำหนดส่งแบบฟอร์ม LOI มายังกองวิเทศสัมพันธ์ – วันที่ 15 สิงหาคม 2567

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก (WUN) ซึ่งเป็นเครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลกที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย 23 แห่งในแอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป และโอเชียเนีย https://wun.ac.uk/wun/members

💡รายละเอียดทุนและหัวข้อวิจัย – Worldwide Universities Network (WUN) เสนอมอบทุนมูลค่า สูงถึง 10,000 ปอนด์ให้กับแต่ละโครงการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จำนวน 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) Social justice and human rights; inequality 2) Sustainable world: cities and  urbanization; energy transitions; water, and food security 3) Mental health; child and maternal health; ageing and 4) Responsible and ethical applications of Artificial Intelligence

รูปแบบทีมวิจัย
โครงการวิจัยจะต้องมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยสมาชิกใน WUN อย่างน้อย 3 แห่ง จากอย่างน้อย 2 ภูมิภาค ทั้งนี้ สมาชิกภายในทีมวิจัย อาจรวมถึง มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่าย WUN และพันธมิตรภายนอกได้ แต่ active core ของโครงการวิจัยจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ WUN เท่านั้น

✴️ ขั้นตอนและวิธีการสมัคร | รอบ Internal Application Process

 • 📌 ขั้นตอนแรก (First Stage) – ผู้สมัครรับทุน จัดส่ง แบบฟอร์ม LOI ของผู้สมัคร พร้อมหนังสือเสนอชื่อซึ่งลงนามโดยคณบดี ผู้อำนวยการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ ไปยัง กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก โครงการวิจัย จำนวน 2 โครงการ เพื่อจัดส่งไปยัง WUN ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะผู้พิจารณาภายใน นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 • 📌 ขั้นตอนสุดท้าย (Final Stage) – ผู้สมัคร 2 โครงการที่ได้รับคัดเลือก จะต้องดำเนินการจัดส่งโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้กระบวนการับสมัคร ของ WUN ต่อไป

🌐 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด แบบฟอร์ม LOI ได้ที่ 🔗https://op.mahidol.ac.th/ir/wun-rdf2024

2024 External Funding / Int’l Programs with Partner Universities Latest Programs

ทุนจากภายนอก / กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร ปี พ.ศ. 2567 (ปิดรับสมัครแล้ว)

Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development | 📢 CALL FOR APPLICATIONS 📢

🗓️ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 21 มี.ค.2567 ❌
*หมายเหตุ: สถาบันการศึกษาของแคนาดาจะต้องเป็นผู้ส่งใบสมัครแทนนักศึกษา ไม่เกินวันดังกล่าว

📢 ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรี ที่แคนาดา จากรัฐบาลแคนาดา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก สำหรับนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2567-2568 

โครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ทุนรัฐบาลแคนาดา ระดับปริญญาตรี โทและเอก สำหรับนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน
💰 มูลค่าทุนและสิทธิประโยชน์: ครอบคลุม ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ประกันสุขภาพ ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการศึกษาและทำวิจัย ตามอัตราดังนี้
 • ะยะเวลา 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา จำนวน CAD 10,200 (ระดับปริญญาตรี/โท/เอก)
 • ระยะเวลา 5-6 เดือน จำนวน CAD 12,700 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • ระยะเวลา 8 เดือน หรือ 2 ภาคการศึกษา จำนวน CAD 15,900 (ระดับปริญญาตรี)
คุณสมบัติ
🔹 เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน
🔹 ผู้สมัครรับทุนที่ยังไม่จบการศึกษาในประเทศไทย จะยังต้องลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยของตนเองตามปกติ ขณะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศแคนาดา

📢 The ANSO Scholarship for Young Talents 2024 Call for Applications!

Eligibility

Applicants must meet the following criteria:

 • Should not hold Chinese citizenship.
 • Should be proficient in English or, for some programmes, Chinese.
 • Applicants for master’s programmes should be born on or after 1 January 1994; applicants for Ph.D. should be born on or after 1 January 1989.
 • Should meet the admission criteria for international students of USTC or UCAS.
 • Should not take up other assignments during the period of their scholarship.

ANSO Scholarship for Young Talents for Postgraduate Study in China

 • Field of Study: All subjects
 • Degree Type: Master’s and Ph.D.
 • Country of scholarship: China
 • Country of Citizenship: All Countries
 • Deadline: 15/02/2024

Duration

 • 36 months for master’s degrees.
 • 48 months for Ph.D. studies.

Benefits

 • Tuition waiver.
 • Monthly stipend of 6,000 to 7,000 Chinese yuan (approximately $820 to $950) per month for Ph.D. students; 3,000 Chinese yuan (approximately $410) per month for master’s degree students.
 • Health insurance.
 • Application fee waiver.
 • International travel allowance from home country to China.
 • Visa fee and residence permit allowance.

📢 British Council Thailand is currently accepting scholarship applications for International Research Collaborations

พิเศษ ✨ สำหรับผู้สมัครจากประเทศไทย บริติช เคานซิลจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำแบบเจาะลึกสำหรับผู้ที่สนใจสมัครทุน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 – 17.30 น. 📍 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  https://forms.office.com/e/rVKJLDNSXX
📢 บริติชเคานซิล ประเทศไทย เปิดรับใบสมัครทุน ความร่วมมือวิจัย Grants for International Research Collaborations มูลค่าทุนสูงสุด 100,000 ปอนด์หรือประมาณ 4.5 ล้านบาท 💰
ทุนความร่วมมือวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองทุน International Science Partnerships Fund หรือ ISPF จาก Department of Science, Innovation, and Technology ของสหราชอาณาจักร
ซึ่งบริติชเคานซิลเป็นหนึ่งในหน่วยงานของสหราชอาณาจักรในการร่วมดำเนินงานและขับเคลื่อนกองทุนนี้
โดยทุนนี้ยังได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยหรือผู้สมัครจากสหราชอาณาจักรร่วมกับนักวิจัยหรือผู้สมัครจากประเทศไทย หรือประเทศต่าง ๆ ดังนี้ อียิปต์ อินโดนีเซีย เคนยา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตุรกีและเวียดนาม
📌 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://britishcouncil2.formstack.com/…/research…
❎  ปิดรับใบสมัคร 12 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.(เวลาสหราชอาณาจักร)
————————
🌐  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
🔻 The list of UK eligible research organisations
📧  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล UK-ISPF@britishcouncil.org

📢  ASEAN University Networks ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนสนับสนุน ASEAN-China Young Leaders Scholarship (ACYLS) ประจำปีการศึกษา 2567/2568 

📌 กำหนดการรับสมัคร:

หลังจากทำขั้นตอนการสมัครออนไลน์ที่ระบบจัดการข้อมูล CGS (http://www.campuschina.org), กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดที่เว็บไซต์ AUN ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 นี้*
*หมายเหตุ: ผลการสมัครทุน ACYLS 2024/2025 จะถูกประกาศอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ AUN ภายในเดือนเดือนสิงหาคม 2567

ทุนสนับสนุน ASEAN-China Young Leaders Scholarship (ACYLS) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นสำหรับนักวิชาชีพรุ่นใหม่และมีประสบการณ์การทำงานจากอาเซียนเพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล, สร้างความร่วมมือทางการศึกษา, และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน

💡 รายละเอียดทุน 💡

ACYLS มอบทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น การยกเว้นค่าเทอมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ, ที่พัก, ค่าโดยสารระหว่างประเทศไป-กลับ, ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมครบถ้วน, และเบี้ยเลี้ยง

🌐  ศึกษาขั้นตอนการสมัครและสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่

รูปแบบทุนสนับสนุน (ทุนเต็มจำนวน)

 • ✅ Master’s Students – ระยะเวลา: 2-3 ปีการศึกษา💰 4,000 RMB/เดือน
 • ✅ Doctoral Students – ระยะเวลา: 3-4 ปีการศึกษา💰5,000 RMB/month
 • ✅ Research Scholars – ระยะเวลา: 4-5 เดือน 💰5,000 RMB/month
 • ✅ One-time Settlement Fee💰3,000 RMB

🧑‍🎓 คุณสมบัติเบื้องต้น:

เป็นพลเมืองของสมาชิกอาเซียน, มีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจดี, ความคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษ (คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 หรือ TOEFL ขั้นต่ำ 80), อายุไม่เกิน 45 ปีสำหรับผู้สมัครปริญญาโทและปริญญาเอก, ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี, และตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าของมหาวิทยาลัยจีนที่ผู้สมัครได้ยื่นไป

——————————-

 

📧 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ทุนการศึกษา Destination Australia จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2567

💰 จำนวนทุน: มูลค่าสูงสุด 15,000 เหรียญออสเตรเลีย/คน

🧑‍🎓 จำนวนผู้รับทุน: 550 คน (ทั้งชาวออสเตรเลียและนักศึกษาชาวต่างชาติ)

กระทรวงการศึกษาออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลีย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา Destination Australia Program (DAP) แก่นักศึกษาชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติที่มีความประสงค์เดินทางไปศึกษา ทำวิจัยและเรียนรู้วัฒนธรรมในภูมิภาคท้องถิ่นของออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2567

📌 ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทุน Destination Australia ที่
2. ศึกษารายชื่อของสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียที่เข้าร่วมทุนนี้ ที่
3. ผู้สมัครต้องสมัครกับสถาบันการศึกษาฯ ที่สนใจโดยตรงผ่านช่องทางของสถาบันนั้น ๆ
4. กำหนดการเปิดและปิดรับสมัคร มีความแตกต่างกัน โดยสถาบันการศึกษาฯ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้กำหนด

💡รายละเอียดทุน 💡

✅ คุณสมบัติเบื้องต้น

 1. เป็นนักศึกษาชาวออสเตรเลียและนักศึกษาชาวต่างชาติ
 2. มีวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ประกาศนียบัตรระดับ 4 ถึงระดับปริญญาเอก

————————————–

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

📧 destinationaustralia@education.gov.au หรือ

📧 education.bangkok@dfat.gov.au

 TÜRKİYE SCHOLARSHIPS Government-funded 2024 Applications

(Full-time or Short-term program at the top university in Türkiye)

Education in Russia | 2024-2025

Scholarships to foreign students for the upcoming academic year 2024-2025

China Scholarship Council is pleased to extend an invitation to those interested in applying for the Chinese Government Scholarship 2024 under the esteemed “Youth of Excellence Scheme of China Program.”

This scholarship, managed by the China Scholarship Council (CSC), is specifically designed for international students seeking to pursue a master’s degree at one of China’s 78 leading universities.
❌ Application Deadline: April 15, 2024
Scholarship Details:
 • Full scholarship offering 200 slots.
 • English language programs available for those without Chinese language proficiency.
 • Suitable for working professionals aged under 45, with approximately 1 year of leave for studies.
 • Program duration of “1+1” years, with the first year of study in China and the second year returning to work in the home country while completing a thesis.

💡 Basic Eligibility:

1) Non-Chinese citizens under the age of 45.
2) Hold a bachelor’s degree or higher and possess a minimum of 3 years of work experience. Applicants with study or work experience in the applied field will receive special consideration.
3) Applicants must fall into one of the following categories:
 • State-level officials or equivalent
 • Executive directors of institutions or organizations
 • University or scientific research institute executives
 • Individuals with international work or internship experience
 • Holders of a pre-admission letter from the applied university without receiving any other type of Chinese government scholarship.
📍 Before proceeding with the online application, please review the program details at https://op.mahidol.ac.th/ir/2024/01/chinese-government-scholarship.

 

For further inquiries, please contact the Admissions Department for Studying in China (Asia Admissions Affairs), China Scholarship Council, at 📧 asia-admission@csc.edu.cn

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัคร ทุนรัฐบาลจีน 2024 “โครงการเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศของจีน” ภายใต้สภาทุนการศึกษาจีน (China Scholarship Council: CSC)

ทุนป.โทรัฐบาลจีนกว่า 78 แห่ง ภายใต้โครงการ “Youth of Excellence Scheme of China Program” เหมาะสำหรับคนทำงาน อายุไม่เกิน 45 ปี
❌ หมดเขตรับสมัคร 15 เมษายน 2567 นี้
📌 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login
รายละเอียดทุน
 • ทุนเต็มจำนวน จำนวน 200 ทุน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ใครไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถเรียนได้
 • เหมาะกับคนที่ทำงานแล้ว (อายุไม่เกิน 45 ปี และลาเรียนประมาณ 1 ปี)
 • ระยะเวลาหลักสูตร “1+1” ปี โดยปีแรกเรียนที่จีน ปีที่สองกลับไปทำงานที่ประเทศตนเอง + เขียนวิทยานิพนธ์
💡 คุณสมบัติเบื้องต้น
1) ชาวต่างชาติที่ไม่ถือสัญชาติจีน อายุไม่เกิน 45 ปี
2) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์เรียนหรือทำงานในสาขาที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3) ผู้สมัครจะต้องอยู่ในหนึ่งในสี่ประเภทต่อไปนี้:
 • เจ้าหน้าที่รัฐในระดับหัวหน้าแผนก (หรือระดับเทียบเท่า) ขึ้นไป
 • ผู้จัดการอาวุโสของสถาบันหรือองค์กร
 • ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานหรือฝึกงานในองค์กรระหว่างประเทศ
 • ได้รับหนังสือตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยที่สมัคร (Pre-admission letter given by the university) โดยต้องไม่ปรากฎข้อมูลใด ๆ ว่าได้รับทุนรัฐบาลจีนประเภทอื่นแล้ว
📍 กรุณาตรวจสอบโปรแกรมที่ต้องการสมัคร ก่อนดำเนินการสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://op.mahidol.ac.th/…/chinese-government-scholarship/

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ Admissions Department for Studying in China (Asia Admissions Affairs), China Scholarship Council 📧 asia-admission@csc.edu.cn

The Royal Thai Embassy in Brunei Darussalam is pleased to announce the Government of Brunei Darussalam Scholarship for the Academic Session 2024-2025.

This scholarship is offered to international students who wish to pursue their studies at Brunei’s esteemed universities, including:

❌ Application Deadline: 15 February 2024 (16.00 hrs. Brunei Time)

💡 Basic Eligibility:

1. Applicants for undergraduate and postgraduate programs must be under 25 years old.
2. Applicants for postgraduate programs must be under 35 years old (as of July 1st of the academic year).
3. Proficiency in English language, demonstrated through one of the following:
✅ GCE O-level: 6 credits
✅ IGCSE: Grade C
✅ IELTS: Score of 6
✅ TOEFL: Minimum score of 550

📌 Application Procedure:
1. Scan the QR code or visit https://mhesi.e-office.cloud/d/f7cb18a1 or https://www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx for detailed information on available fields of study.

2. Complete the online application and registration by February 15, 2024, at 16:00 (Brunei time) at https://www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx.

For additional information, please contact
📧 queriesBDGS2024@mfa.gov.bn.

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปีการศึกษา 2024-2025 

สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปีการศึกษา 2024-2025 ซึ่งมอบแก่นักเรียนและนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาณ มหาวิทยาลัยของบูรไนฯ ดังนี้

❌ Application Deadline: ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ เวลา 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศบรูไนฯ)

💡คุณสมบัติเบื้องต้น
1. ผู้ที่ประสงค์ศึกษาต่อ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี
2. ผู้ที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ไม่เกิน 35 ปี (ในวันที่ 1 ก.ค. ของปีที่เริ่มการศึกษา)
3. ต้องมีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
✅ GCE O-level: 6 เครดิต
✅ IGCSE: เกรด C
✅ IELTS: ระดับ 6
✅ TOEFL: ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

📌 วิธีการการสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร โดยสแกน QR code หรือ ไปที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/f7cb18a1 หรือ https://www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx

2. กรอกใบสมัครและลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ เวลา 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศบรูไนฯ) ได้ที่ https://www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 📧 queriesBDGS2024@mfa.gov.bn

📢 The Hungarian government scholarship for the academic year 2024-2025 is now open for applicants.

The Hungarian Government, in collaboration with the Tempus Public Foundation, is currently inviting applications for Postgraduate and Postdoctoral exchange scholarships. These scholarships support short and long-term study visits as part of the Bilateral State Scholarships in Hungary for the academic year 2024-2025, specifically designed for teachers and researchers. The program facilitates travel for exchange studies and work at higher education institutions, Hungarian research, or art institutes.

🔸Purpose: To promote the movement of personnel and researchers in Hungary research institutions or research institutions in various countries.

Scholarship Period:

 • Short-Term: 3-29 days and
 • Long-term: 1-6 months (or 10 months if necessary)

📌 Application Deadline: Now – 22nd February 2024, Thursday, 11 pm CET (closure of the online application system) Technical assistance is provided until 5 pm CET on the deadline day.

💡For more information at https://shorturl.at/gwJKO or https://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants

Apply Online at https://scholarship.hu

📢 The Hungarian government scholarship for the academic year 2024-2025 เปิดรับสมัครแล้ว!

รัฐบาลฮังการี โดย Tempus Public Foundation กำลังเปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยน Postgraduate และ Postdoctoral แบบ short and long-term study visits ซึ่งเป็นทุนภายใต้ Bilateral State Scholarships in Hungary ประจำปี 2024-2025 สำหรับอาจารย์และนักวิจัย เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยหรือสถาบันศิลปะของประเทศฮังการี

🔸วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริม การเคลื่อนย้ายบุคลากรและนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยของฮังการีกับประเทศต่าง ๆ

ระยะเวลาการมอบทุน

 • ✅ Short-term: 3-29 วัน และ
 • ✅ Long-term: 1-6 เดือน (หรือ 10 เดือน หากมีความจำเป็น)

📌 ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.00 น. ตามเขตเวลา Central European Time

💡ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่: https://shorturl.at/gwJKO หรือ https://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่: https://scholarship.hu

** ✨ประกาศเพิ่มเติม – ข้อมูลสำคัญ ✨**
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่สามารถดำเนินการสมัครทุนนี้ได้ จะต้องมีหนังสือตอบรับเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (Acceptance Letter) จาก สถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดาที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น!!
ศึกษาข้อมูลความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดาได้ที่ https://callforexchange.mahidol.ac.th/outbound หรือ ติดต่อ opinter@mahidol.ac.th เพื่อรับทราบข้อมูล
———————–
*️⃣  ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยมหิดล
 • แจ้งความสนใจผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์/หน่วยการศึกษาของ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่
 • เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยวิเทศสัมพันธ์/หน่วยการศึกษาของ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันจะดำเนินการเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อประสานงานในขั้นตอนต่อไป
 • คุณสมบัตินักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/…/MU-Factsheet-2023-2024-as…
 • การดำเนินการเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนจะใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ก่อนที่สถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดาจะ มอบหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ (Acceptance Letter) กลับมายังกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดาไม่รับรองการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะไม่สามารถดำเนินการสมัครเพื่อขอรับทุน โครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ได้

———————–

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Statement) ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
 3. เรียงความ Letter of Intent ความยาวไม่เกิน 1 หน้า
 4. หลักฐานการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยต้นสังกัด (Letter of Proof of Enrolment) //ไม่สามารถใช้ใบแสดงผลการเรียน (Transcript), บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยแทนได้
 5. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ (Letter of Support from the Home Institution)
 6. จดหมายเชิญจากอาจารย์ที่ปรึกษาในแคนาดา (Letter of Invitation from the Canadian Supervisor) **เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา
 7. สำเนาข้อตกลงกับสถาบันในแคนาดาที่ได้รับการลงนามแล้ว (Memorandum of Understanding (MOU) or Agreement with the partner institution)

วิธีการสมัครรับทุน

 1. ผู้สมัครต้องแจ้งความสนใจในการสมัครเพื่อขอรับทุน Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ /กองวิเทศสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่
 2. มหาวิทยาลัยต้นสังกัดจะเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทั้งหมดไปยังมหาวิทยาลัยในแคนาดา (Host University) โดยนักศึกษาจะต้องได้หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (Acceptance Letter) เรียบร้อยแล้ว
 3. สถาบันการศึกษาของประเทศแคนาดา (Host University) จะเป็นผู้พิจารณาตอบรับการสมัครทุน Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)
 4. จากนั้น สถาบันการศึกษาของประเทศแคนาดา (Host University) ดังกล่าว จะเข้าไปสมัครทุนในนามของผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ **ผู้สมัครไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้โดยตรง