External Funding / Int’l Programs with Partner Universities

ทุนจากภายนอก / กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร

“The Marco Polo Voyage International Bio-Education Program”
Your path to graduate studies in Kyoto, Japan

This fellowship was established by the Graduate School of Biostudies (GSB) at Kyoto University and supported by the Japanese Government (MEXT). We seek motivated, adventurous, internationally-minded students who wish to pursue a Master’s or a Ph.D. in biological science.

Admission Period/Deadline:

GSB accepts applications from eligible persons until December 20, 2023.

Download Application via https://www.marcopolostudyprogram.org

Eligibility:

 • Applicants must have been born on or after April 2, 1989.
 • Applications from citizens of one of the following Southeast Asian countries will be prioritized:
 • Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

Evaluation of Applications:
Applications will be considered by the GSB International Education committee in the order they are received. Interviews will be conducted over an internet video call in January 2024.

Contact Details:
Please send any inquiries by e-mail to 150marcopolo@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

ขอประชาสัมพันธ์ The Marco Polo Voyage Program (fellowship) โดย Graduate School of Biostudies (GSB) และได้รับการสนับสนุนจาก Japanese Government (MEXT) ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขา biological science โดยนักศึกษาอาเซียน จำนวน 4 คน ที่มีผลงานวิจัย/ความสามารถโดดเด่น จะได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอวิจัยทางวิทยาศาสตร์และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หากสนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Graduate School of Biostudies ตามหัวข้อ How to apply) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.marcopolostudyprogram.org

ระยะเวลารับสมัคร/กำหนดเวลา: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2023 นี้

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครจะต้องเกิดในวันที่ 2 เมษายน 2532 เป็นต้นไป
 • ผู้สมัครที่เป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปนี้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ):
  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร:
ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาโดยthe GSB International Education committee ตามลำดับที่ได้รับ การสัมภาษณ์จะดำเนินการผ่าน internet video call ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดการติดต่อ:
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล 150marcopolo@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

“Stipendium Hungaricum Scholarship for the Academic Year 2024-2025”

“Stipendium Hungaricum Scholarship for the Academic Year 2024-2025”

📌 Apply now and start your studies in September 2024!

The deadline for submitting your application is 15 January 2024, 2 p.m. (Central European Time)

The government of Hungary is offering the Stipendium Hungaricum Scholarship for the school year 2024-2025. This scholarship allows people to study for bachelor’s, master’s, and doctoral degrees at educational institutions in Hungary

📌 Interested parties can find more details and apply online at https://apply.stipendiumhungaricum.hu

💡 Key eligibility criteria:

 • Thai nationality, Born before 1 September 2005
 • Individuals who have not previously been recipients of the Stipendium Hungaricum scholarship (Exception: Those who have received a scholarship at the bachelor’s level can now apply for the master’s level, and recipients at the master’s level can apply to continue their studies at the doctoral level.)

📑 Fields of study:

Agricultural Science / Arts and Humanities / Computer Science & Information Technology / Economic Science / Medical & Health Science / Natural Science / Engineering Science/ Sport Sciences / Teacher Training / Legal Science

For more information about educational institutions in Hungary, visit http://www.studyinhungary.hu

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2024-2025 

รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2024-2025 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

📌 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://apply.stipendiumhungaricum.hu

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. (ตามเขตเวลา Central European Time – CET)

💡 คุณสมบัติเบื้องต้น

 1. สัญชาติไทย (เกิดก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙)
 2. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน (ยกเว้น ผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ยกเว้น ผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกได้)

📑 สาขาวิชาที่เปิดสอน ณ สถาบันการศึกษาในประเทศฮังการี ได้แก่

Agricultural Science / Arts and Humanities / Computer Science & Information Technology / Economic Science / Medical & Health Science / Pharmacy / Dentistry / Natural Science / Engineering / Sport Sciences / Teacher Training / Legal Studies

ศึกษาข้อมูล สถาบันการศึกษาในประเทศฮังการีเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinhungary.hu

Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดกิจกรรม Exploring Asian Traditional and Contemporary Food Cultures in Asian Cities through Reflections on Food and Culture in Asia (EAT2023) 

🔸ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม: 5 – 13 สิงหาคม 2566 (9 วัน) ณ Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น
🔸ผู้เข้าร่วม: นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพศหญิง) จำนวน 30 คน แบ่งเป็น 10 คน จาก Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น 10 คน จาก Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลี และ 10 คน จากมหาวิทยาลัยมหิดล
🔸ลักษณะกิจกรรม: การบรรยาย การบรรยายเชิงปฏิบัติ การทัศนศึกษานอกสถานที่ และการนำเสนอผลงาน
🔸ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม: จำนวน JPY 42,000 (ครอบคลุม ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าที่พัก)

💰ทุนสนับสนุน: นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับทุน JASSO จำนวน JPY 80,000 (หักค่าเข้าร่วมกิจกรรม JPY 42,000 และค่าประกันภาคบังคับจากญี่ปุ่น JPY 1,140 จำนวนเงินที่เหลือ จำนวน JPY 36,860 ผู้จัดจะมอบให้นักศึกษาในวันเริ่มกิจกรรม 5 สิงหาคม 2566)

⭐️ หมายเหตุ: นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าประกันการเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เอง
💡คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น: เป็นนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 – 3 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63 – 65) / เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 /มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

📌 เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 7 มิถุนายน 2566 (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!!)
https://drive.google.com/drive/folders/1GP8so_ZxwiJiChrzGTrDfLOQFpdE77OP?usp=share_link

✨✨ IELTS Master Online ปี 2566 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1 เปิดรับสมัครแล้ว!! ✨✨

📚 คอร์สเรียน IELTS Master Online สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Listening, Speaking, Reading, และ Writing ซึ่งคอร์สเรียนนี้มาในรูปแบบของ self-learning (เรียนด้วยตนเอง) โดยสามารถเข้าเรียนรวมไปถึงศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ ได้เป็นระยะเวลา 12 เดือน มาพร้อมกับ mock-up test ให้ได้ทดลองฝึกทำแนวข้อสอบด้วยนะ โดยเปิดรับจำนวน 100 คนเท่านั้น!

📌 ค่ามัดจำการลงทะเบียนเรียน จำนวน 1,000 บาท (ผู้สมัครจะได้รับเงินคืนเมื่อส่งรายงานการอบรมครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้)

📌 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤษภาคม 2566 ผ่านทาง QR Code หรือ https://forms.gle/J4wuGvf7JFNQNzHt9 โดยใช้อีเมลที่ลงท้ายด้วย @mahidol.edu (สำหรับบุคลากร) หรือ @student.mahidol.edu (สำหรับนักศึกษา) ในการกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inbox ของ FB: Opinter Mahidol หรือ โทร 02-849-6231 ************************************
📌 ศึกษาตัวอย่างคอร์สเรียน IELTS Master online ได้ที่
https://youtu.be/Fs5Fo9xANdE
************************************

📢 Extended deadline and revised application form

Announcement for Macquarie University – Mahidol University Seed Grant 2023 funding round

Macquarie University – Mahidol University Seed Grant scholarship not only aims to continually enhance and increase the development of joint research and create the potential Mahidol academics and researchers but also to sustainably cooperate in international research and education with Macquarie University, Australia.
✅️ New Grant process and timelines:
 • 💥 31st January 2023 – Call for project applications
 • 💥 31st March 2023 – Application submission closes
 • 💥 30th April 2023 – Announcement of successful candidates
 • 💥 By end of May 2023 – Research agreement signing and project commencement
📌 Please check the evaluation criteria in the application form.
📌 Download the application form and for more information, please visit https://op.mahidol.ac.th/ir/seed-grant-funding
Education in Russia 2024-2025
The Science, Technology, and Innovation Cooperation (STIC) Program 2023
“Silk Roads Youth Research Grant 2023”
TMU Summer Program on Japanese & Japan Studies in 2023
Grants and scholarships 2023-2024 by By OeAD