External Funding / Int’l Programs with Partner Universities

ทุนจากภายนอก / กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร

Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดกิจกรรม Exploring Asian Traditional and Contemporary Food Cultures in Asian Cities through Reflections on Food and Culture in Asia (EAT2023) 

🔸ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม: 5 – 13 สิงหาคม 2566 (9 วัน) ณ Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น
🔸ผู้เข้าร่วม: นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพศหญิง) จำนวน 30 คน แบ่งเป็น 10 คน จาก Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น 10 คน จาก Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลี และ 10 คน จากมหาวิทยาลัยมหิดล
🔸ลักษณะกิจกรรม: การบรรยาย การบรรยายเชิงปฏิบัติ การทัศนศึกษานอกสถานที่ และการนำเสนอผลงาน
🔸ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม: จำนวน JPY 42,000 (ครอบคลุม ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าที่พัก)

💰ทุนสนับสนุน: นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับทุน JASSO จำนวน JPY 80,000 (หักค่าเข้าร่วมกิจกรรม JPY 42,000 และค่าประกันภาคบังคับจากญี่ปุ่น JPY 1,140 จำนวนเงินที่เหลือ จำนวน JPY 36,860 ผู้จัดจะมอบให้นักศึกษาในวันเริ่มกิจกรรม 5 สิงหาคม 2566)

⭐️ หมายเหตุ: นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าประกันการเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เอง
💡คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น: เป็นนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 – 3 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63 – 65) / เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 /มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

📌 เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 7 มิถุนายน 2566 (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!!)
https://drive.google.com/drive/folders/1GP8so_ZxwiJiChrzGTrDfLOQFpdE77OP?usp=share_link

✨✨ IELTS Master Online ปี 2566 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1 เปิดรับสมัครแล้ว!! ✨✨

📚 คอร์สเรียน IELTS Master Online สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Listening, Speaking, Reading, และ Writing ซึ่งคอร์สเรียนนี้มาในรูปแบบของ self-learning (เรียนด้วยตนเอง) โดยสามารถเข้าเรียนรวมไปถึงศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ ได้เป็นระยะเวลา 12 เดือน มาพร้อมกับ mock-up test ให้ได้ทดลองฝึกทำแนวข้อสอบด้วยนะ โดยเปิดรับจำนวน 100 คนเท่านั้น!

📌 ค่ามัดจำการลงทะเบียนเรียน จำนวน 1,000 บาท (ผู้สมัครจะได้รับเงินคืนเมื่อส่งรายงานการอบรมครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้)

📌 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤษภาคม 2566 ผ่านทาง QR Code หรือ https://forms.gle/J4wuGvf7JFNQNzHt9 โดยใช้อีเมลที่ลงท้ายด้วย @mahidol.edu (สำหรับบุคลากร) หรือ @student.mahidol.edu (สำหรับนักศึกษา) ในการกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inbox ของ FB: Opinter Mahidol หรือ โทร 02-849-6231 ************************************
📌 ศึกษาตัวอย่างคอร์สเรียน IELTS Master online ได้ที่
https://youtu.be/Fs5Fo9xANdE
************************************

📢 Extended deadline and revised application form

Announcement for Macquarie University – Mahidol University Seed Grant 2023 funding round

Macquarie University – Mahidol University Seed Grant scholarship not only aims to continually enhance and increase the development of joint research and create the potential Mahidol academics and researchers but also to sustainably cooperate in international research and education with Macquarie University, Australia.
✅️ New Grant process and timelines:
  • 💥 31st January 2023 – Call for project applications
  • 💥 31st March 2023 – Application submission closes
  • 💥 30th April 2023 – Announcement of successful candidates
  • 💥 By end of May 2023 – Research agreement signing and project commencement
📌 Please check the evaluation criteria in the application form.
📌 Download the application form and for more information, please visit https://op.mahidol.ac.th/ir/seed-grant-funding
Education in Russia 2024-2025
The Science, Technology, and Innovation Cooperation (STIC) Program 2023
“Silk Roads Youth Research Grant 2023”
TMU Summer Program on Japanese & Japan Studies in 2023
Grants and scholarships 2023-2024 by By OeAD