วิธีการสมัครโครงการแลกเปลี่ยนและโครงการศึกษาระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใมหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกและตระหนักถึงผลในเชิงบวกที่จะมอบประสบการณ์อันมากมายให้แก่ผู้เข้าเรียนภายในวิทยาเขต ดังนั้นองค์ประกอบสำคัญในนโยบายสากลของมหาวิทยาลัยมหิดลคือการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษามากขึ้นในเวลาเดียวกันบุคลากรและนักศึกษาของเรายังได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาในต่างประเทศหรือได้รับประสบการณ์ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนชีวิตส่วนตัวและอาชีพของพวกเขาและพัฒนาทักษะและมุมมองระหว่างประเทศอีกด้วย

อาจารย์

ใมหาวิทยาลัยมหิดลยินดีต้อนรับอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ที่ต้องการสอน, ทำวิจัยหรือแบ่งปันข้อมูลกับนักวิชาการและนักศึกษาของเรานักวิชาการที่สนใจควรติดต่อและหารือเกี่ยวกับแผนงานหรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทางวิชาการที่มีศักยภาพหรือผู้ประสานงานโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษา

หากคุณกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นและต้องการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นระยะเวลานาน ๆ จะมีโอกาสในการศึกษาในต่างประเทศ 2 ประเภท ดังนี้:

โครงการแลกเปลี่ยน

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของเรามีสิทธิ์ใช้จ่ายได้ในหนึ่งปีการศึกษาหรือภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลกิจกรรมแลกเปลี่ยนมักเป็นไปตามข้อตกลงในการยกเว้นค่าเล่าเรียน อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด ประกอบไปด้วยทั้งค่าเดินทางและค่าต่ออายุวีซ่า ค่าที่พักและค่าครองชีพด้วยตนเอง

ในการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยมหิดล ควรติดต่อสำนักงานกิจการวิเทศสัมพันธ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในประเทศของคุณ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับเราหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดตรวจสอบว่ามีข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือไม่ หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ จะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณด้วย ระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้สำหรับการเข้าศึกษาแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละวิชา แต่โดยปกติแล้วจะต้องไม่น้อยกว่าคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 สำหรับการทดสอบทางอินเทอร์เน็ตหรือ IELTS 6.0

การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  / การศึกษาระยะสั้น

 

นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้จัดทำข้อตกลงกับกับมหาวิทยาลัยมหิดล อาจใช้เวลาศึกษาในต่างประเทศเป็นปีหรือเทอม กับเราในฐานะส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ /การศึกษาระยะสั้นซึ่งแตกต่างจากนักเรียนแลกเปลี่ยนตรงที่ผู้เข้าเรียนจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าที่พักค่าเดินทางค่าวีซ่าและค่าครองชีพ ด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงกับกองวิเทศสัมพันธ์และคณะ, สถาบันหรือวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับรายชื่อคณะ สถาบัน วิทยาลัยและศูนย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก >> คลิกที่นี่!! 

วิธีการสมัคร

Factsheet MU 2022

MU Application Form

ทั้งนี้ หากต้องการสมัครเพื่อแลกเปลี่ยนหรือเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อทางอีเมลของกองวิเทศสัมพันธ์ คือ opinter@mahidol.ac.th สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> คลิกที่นี่!!  พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียด ดังนี้

  • หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง
  • คะแนน TOEFL / IELTS ของคุณ (ถ้ามี)
  • สำเนาผลงานทางวิชาการของคุณ (เช่นการศึกษาในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย)
  • รูปถ่ายหนังสือเดินทาง (ในรูปแบบ jpg / jpeg, ขนาด 1MB)
  • หนังสืออ้างอิงจาก Home University
  • หนังสือแสดงเจตจำนง (ถ้ามี)
  • ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โทร 66 (0) 2849-6231-3, 66 (0) 2849-6235-6 อีเมล: opinter@mahidol.ac.th