ความร่วมมือด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล

IntcollfrontIR
northamerica_col

North America (ทวีปอเมริกาเหนือ)

68 สถาบันจาก 2 ประเทศ

europe_col

Europe (ทวีปยุโรป)

127 สถาบันจาก 18 ประเทศ

asia_col

Asia (ทวีปเอเชีย)

209 สถาบัน จาก 20 ประเทศ

oceania_col_news

Oceania (ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย)

24 สถาบันจาก 2 ประเทศ