ศูนย์ MUSAIS มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ “Wednesdays with Conversation Corner”สำหรับนักศึกษา ร่วมกับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

ศูนย์ Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ “Wednesdays with Conversation Corner” สำหรับนักศึกษา ร่วมกับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความสนใจ ได้เข้าร่วมฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการสื่อสารร่วมกันในห้องเรียนแบบออนไลน์ โดยมีทั้งหมด 8 บทเรียนแบบต่อเนื่อง ในทุก ๆ วันพุธของแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 21 ตุลาคม 2563

โดยโครงการนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 คนและนักศึกษาต่างชาติจาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 12 คน เข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วยังได้ร่วมเรียนรู้และแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอีกด้วย

#MUbymySAIS