มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Mr. Joseph Anthony Cotter เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
20/12/2018
The 2nd CMU – MU Symposium ณ เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน
02/01/2019

A Christmas to Remember

Mahidol University Students, Academic and International Services (MUSAIS) organized a festive event, “A Christmas to Remember” at Dining Room, Mahidol Learning Center on Friday 21 December 2018.

Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication gave a warm welcome to the participants.

On this occasion, more than 70 students and staff attended the event including 40 students from Nanyang Technology University led by Ms. Worada Apirat, Head of Project Development Unit, Mahidol University International College.

For anyone who missed this event this time, please stay tuned with us for the next special activity.
#MUSAIS