มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Universiti Teknologi Petronas
16/11/2018
นักศึกษาจาก Amsterdam University of Applied Sciences เข้าร่วมงานวันลอยกระทง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
23/11/2018

Loy Krathong Day 2018

On Thursday, November 22nd, or Loy Krathong Day, 21 students from Amsterdam University of Applied Sciences, the Netherlands who are participating in an internship program from 21 November – 20 December 2018, took part in the Festival of Lights at Mahidol Salaya, which was held in front of Prince Mahidol Hall.

In this occasion, Miss Margo Scheutjens represented the Dutch students in the Miss Noppamas contest (นางสาวนพมาศ), placing as the third runner-up!

Photo: Division of Student Affairs.

#MUSAIS #WeMAHIDOL[/vc_column_text]