เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยและอุปทูตเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
04/02/2019
Study Abroad Fair 2019
27/02/2019

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับโครงการ MUSAIS ให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS) ร่วมกับ Ms. Rosie Ellen Steuart-Muirhead นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ผู้เข้าร่วมการฝึกงาน MUUC International Internship 2019 ระหว่างวันที่ 7 มกราคมถึง 16 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย Ms. Rosie Ellen Steuart-Muirhead ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับโครงการ MUSAIS ให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยมี นักศึกษา 15 คน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ 7 คนจากฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้