การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา 🔹”สะพานสู่ภาษาจีน” 🔹ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
24/05/2023
Education in Russia 2024-2025
26/05/2023

📌 The U.S. Department of State’s Bureau of East Asian and Pacific Affairs Office of Multilateral Affairs (EAP/MLA) ร่วมกับ Arizona State University (ASU) จัดโครงการความร่วมมือ “The Science, Technology, and Innovation Cooperation (STIC) Program ประจำปี 2023” (English Below 🔽)

เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน 3 หลักสูตรโดยสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา คือ

  • Science and Technology (S&T)
  • Entrepreneurship and Innovation (E&I)
  • Industry Professional Credentials Track

โดยผู้เข้าเรียนจะได้รับ Certificate รับรองเมื่อเรียนจบหลักสูตร โดยจะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมใน หลักสูตร S&T และ E&I จำนวนหลักสูตรละ 35 คน เพื่อรับทุนวิจัย โครงการละ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐ

ศึกษาข้อมูลหลักสูตรตามเอกสารแนบและสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ stic@asu.edu

Register at: https://asuengineeringonline.com/stic/talent-mobility-portal

—————-

📌 The U.S. Department of EAP/MLA & Arizona State University (ASU) would like to invite you to join “The Science, Technology, and Innovation Cooperation (STIC) Program 2023.”

The 𝗦𝗧𝗜𝗖 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹 offers a wide range of learning opportunities, organized into three tracks: 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 (S&T); 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗮𝗻𝗱 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (E&I); and 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗿𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹𝘀. The platform is designed to be flexible, allowing learners to access courses at their own pace and convenience.

 

Participants who complete the online S&T or E&I tracks will qualify to attend the annual conference and enter a seed grant competition. Each year, #STIC will select and cover all travel expenses for 35 S&T and 35 E&I qualifying applicants to attend the annual conference and participate in poster sessions and investor pitch competitions, where 𝟭𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 in funding will be made available for the top eight projects. Each selected winner will receive 𝟭𝟮,𝟱𝟬𝟬 to implement their idea.

Register at: https://asuengineeringonline.com/stic/talent-mobility-portal