มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาออนไลน์ Mahidol University Cotutelle Ph.D. ZOOM Webinar
03/08/2020
การปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics
14/08/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Virtual Internationalization Update EP.1: Exclusive talk with the New Zealand Ambassador”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับในกิจกรรม “Virtual Internationalization Update EP.1: Exclusive talk with the New Zealand Ambassador” โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Tahamoana Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศนิวซีแลนด์ อีกทั้งยังอธิบายเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่ส่งผลให้ประเทศนิวซีแลนด์ประสบความสำเร็จในการรับมือกับการการแพร่ระบาด อาทิ นโยบายปิดเมือง ปิดประเทศ ระบบตรวจหาและแจ้งเตือนการแพร่ระบาด นโยบายลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากเชื้อไวรัส นอกจากนี้ ยังได้ตอบคำถามในหัวข้อด้านการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งความเป็นไปได้ด้านต่างๆ ก่อนและหลังวัคซีน รูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป รวมถึงแหล่งข้อมูลของทุนการศึกษาอีกด้วย

สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage: Mahidol https://www.facebook.com/53202464011/posts/10160309572209012/