มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
03/03/2020
The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics
13/07/2020

เติมพลังใจกับ MUSAIS และคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)ได้จัดกิจกรรมเติมพลังใจทางไกลให้กับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดจิตด้วยการเคลื่อนไหว (Dance Movement Psychotherapist) ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบำบัดจิตด้วยศิลปะเคลื่อนไหวจาก Goldsmiths University of London มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ ร่วมกับ อาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและกิจกรรม แขกรับเชิญทั้งสองท่านได้อ่านความในใจซึ่งนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยได้ส่งเข้ามาด้วยความเข้าอกเข้าใจ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมุมมองส่วนบุคคลและเสนอแนวทางปฎิบัติ ซึ่งนักศึกษารวมไปถึงบุคลากรทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้เพื่อจัดการกับ อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ในยามที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้

ทั้งนี้ กิจกรรมเติมพลังใจกับ MUSAIS ถูกจัดขึ้นด้วยภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีความสนใจรับชมเป็นภาษาไทยสามารถรับชมได้พร้อมคำบรรยายใต้ภาพที่ https://www.facebook.com/OPINTER.Mahidol