มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร
09/12/2020
มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การเกษตร
15/12/2020

กิจกรรม  2020: A Turning Chapter (บทเปลี่ยนผัน) โดย Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)

Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS) ได้จัดกิจกรรมสุดท้ายแห่งปี [2020: A Turning Chapter] (บทเปลี่ยนผัน) ขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ เรือนไทยมหิดล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยได้รับเกียรติจากคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตบำบัดด้วยการเคลื่อนไหว มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ และดำเนินรายการโดยอาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง โดยกิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ย้อนอ่านและทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองในปี 2020 อีกทั้งยังได้ตั้งปณิธานต่อการเริ่มต้นปีใหม่อันสวยงาม ไปพร้อมกับต้นไม้ที่จะดูแลให้เติบโตไปด้วยกัน