มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านสาธารณสุข
08/12/2020
กิจกรรม 2020: A Turning Chapter (บทเปลี่ยนผัน) โดย Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)
09/12/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักวิจัยร่วมหารือกับ Prof. Peter Brett, Researcher, Centre for Health Research, University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย โดยหารือในภาพรวมของงานวิจัย และโอกาสความร่วมมือทางด้านการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และนวัตกรรมเซ็นเซอร์อัจฉริยะในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จากการผ่าตัดทางการแพทย์สู่ภาคเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร