มหาวิทยาลัยมหิดลจัดหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019”
12/07/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Macquarie University จัดการประชุม Science, Technology and Engineering Joint Symposium
25/07/2019

การบรรยาย Research and Postgraduate Study at the University of Hong Kong

โอกาสดีๆ มีแค่ปีละครั้ง สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ณ ฮ่องกง เพราะ Prof. Chye Mee-Len คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาทุนจาก University of Hong Kong มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของฮ่องกง บินมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อ รวมถึงข้อมูลการเตรียมตัวขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
น้องๆ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่…คลิกเพื่อลงทะเบียน