29/08/2018

ผู้แทนจาก Universiti Teknologi Petronas เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Universiti Tekno […]
23/08/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyoto University ASEAN Center

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
22/08/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kanazawa University

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
15/08/2018

ผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University (SJTU) เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Shanghai Jiao To […]
14/08/2018

ผู้แทนจาก Universiti Teknologi Malaysia เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Universiti Tekno […]
09/08/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับอธิการบดีจาก Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
07/08/2018

โครงการ UPM – MU Short Mobility Program

โครงการ UPM – MU Short Mob […]
27/07/2018

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network (AUN)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเ […]
17/07/2018

ผู้แทนจาก Malaysian Higher Education Institutions Quality Assurance Network เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Malaysian Higher […]