20/12/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Mr. Joseph Anthony Cotter เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
20/12/2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อ […]
19/12/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of the Philippines (UP) ประเทศฟิลิปปินส์

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
13/12/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับอธิการบดีจาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
23/11/2018

นักศึกษาจาก Amsterdam University of Applied Sciences เข้าร่วมงานวันลอยกระทง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาจาก Amsterdam Univ […]
22/11/2018

Loy Kratong Day 2018

Loy Krathong Day 2018
16/11/2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Universiti Teknologi Petronas

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู […]
13/11/2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Osaka University

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู […]
12/11/2018

นิทรรศการและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Mahidol University Backpack Forum 2018

นิทรรศการและเวทีเสวนาแลกเป […]