28/06/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
24/06/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกับ United Nations Technology Innovation Labs (UNTIL) ในการก่อตั้ง UNTIL Thailand Lab ภายใต้องค์การสหประชาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในหน […]
10/06/2019

โครงการ Mahidol University ASEAN+3 Mobility Program 2019

โครงการ Mahidol University […]
16/05/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Kyoto University ASEAN Center

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
03/04/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
03/04/2019

กิจกรรม Internationalization at Home ภายใต้ MUSAIS กับคลาสทำบัวลอยไต้หวัน

กิจกรรม Internationalizati […]
19/03/2019

กิจกรรม Cultural Activity ภายใต้ MUSAIS ในคลาสทำอาหาร​กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Cultural Activity […]
27/02/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ President of Guizhou Chinese-Thai Cultural Exchange Institute และคณะ

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
27/02/2019

Study Abroad Fair 2019

Study Abroad Fair 2019