เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ H.E. Lorenzo Galanti เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ในโอกาสบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบันอุดมศึกษาอิตาลี” รวมทั้ง โอกาสทางการศึกษาต่อและการทำวิจัย ณ ประเทศอิตาลี ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจสามารถชมการบรรยายพิเศษจาก H.E. Lorenzo Galanti เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Page: Mahidol University

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการติดตามวีดีโอย้อนหลังของกิจกรรมดังกล่าว สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ MUx ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป