03/08/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาออนไลน์ Mahidol University Cotutelle Ph.D. ZOOM Webinar

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัม […]
15/07/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมออนไลน์เพื่อเจรจาความร่วมมือร่วมกับ James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม […]
13/07/2020

The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ M […]
08/06/2020

เติมพลังใจกับ MUSAIS และคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์

เติมพลังใจกับ MUSAIS และคุ […]
03/03/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอ […]
29/02/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื […]
28/02/2020

หนังสือชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากร (Inbound/Outbound) เนื่องในสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

หนังสือชี้แจงการเบิกจ่ายเง […]
14/02/2020

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ The University of Western Australia

การลงนามในบันทึกข้อตกลงควา […]
05/02/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Taha Macpherson , New Zealand’s Ambassador to Thailand , Laos and Cambodia

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยม […]