11/11/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Mandalay International Science Academy สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
11/11/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellence in Teaching and Learning Program” รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม […]
06/11/2019

กิจกรรม Campus Tour 2019 “Study in France and Scholarships Research and Mobility Programs”

กิจกรรม Campus Tour 2019 & […]
31/10/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
30/10/2019

กิจกรรม HAPPY HALLOWEEN PARTY 2019

กิจกรรม HAPPY HALLOWEEN PA […]
30/10/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกร […]
29/10/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Wisconsin at Green Bay

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความ […]
25/10/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “Mahidol University International Night 2019”

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน  […]
24/10/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Macquarie University

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความ […]