09/12/2020

กิจกรรม 2020: A Turning Chapter (บทเปลี่ยนผัน) โดย Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)

กิจกรรม  2020: A Turning C […]
09/12/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Unive […]
08/12/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Unive […]
07/12/2020

Osaka University Week

Osaka University Week MUSA […]
04/12/2020

พิธีปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย

พิธีปิดการประชุมนานาชาติ เ […]
04/12/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานประชุมนานาชาติออนไลน์ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมห […]
25/11/2020

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ASEAN-Korea Youth Summit 2020 สำหรับผู้แทนนักศึกษาจากประเทศไทย

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาล […]
16/11/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Director of Kyoto University ASEAN Center, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
11/11/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops Cohort 2

มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดการอบร […]